dr Arkadiusz Monkiewicz - radca prawny Warszawa

Kompetencje, zaufanie, dyskrecja.

     Jestem radcą prawnym, doktorem nauk prawnych. Posiadam ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe. Zajmowałem się kompleksową obsługą prawną licznych przedsiębiorców oraz osób fizycznych, w tym m.in. dwóch wiodących banków, operatora telefonii komórkowej, wiodącego europejskiego producenta z zakresu techniki zabezpieczeń, przedsiębiorstw z branży deweloperskiej, budowlanej oraz paliw stałych i płynnych.

     Specjalizuję się w prawie bankowym, prawie obrotu nieruchomościami oraz prawie cywilnym (w tym w szczególności w problematyce umów). Posiadam duże doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców (m.in. współpraca z organami zarządzającymi, sporządzanie opinii prawnych, analiz oraz projektów umów, reprezentacja przed sądami i innymi organami, udział w negocjacjach itp.) jak również w prowadzeniu skomplikowanych procesów sądowych.

     Poza praktycznym wykonywaniem zawodu radcy prawnego byłem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Swoje zainteresowania koncentruję wokół prawa cywilnego, czego efektem są m.in. publikacje w literaturze prawniczej (Monitor Prawniczy, Przegląd Sądowy, Monitor Prawa Bankowego, Radca Prawny etc.).

        W naszej Kancelarii do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Staramy się poznać i zrozumieć problemy i potrzeby naszych Klientów. Przyjmujemy tylko taką ilość spraw, która pozwala na zagwarantowanie naszym Klientom obsługi na najwyższym poziomie merytorycznym. Z chęcią pomagamy w sprawach trudnych i skomplikowanych pod względem prawnym. Najlepszym dowodem na to, że wykonujemy naszą pracę dobrze jest fakt, że Klienci do nas wracają, a Ci dla których świadczymy stałą pomoc prawną są z nami od wielu lat.

     Z uwagi na istniejące zagrożenie epidemiologiczne zachęcamy do korzystania z usług w postaci konsultacji poprzez e-maila, telefon i Skype'a. Świadczymy w ten sposób pełen zakres usług, zarówno dla Klientów z Warszawy, jak i całej Polski i zagranicy. Jeśli jest taka potrzeba, tworzone przez nas dokumenty mogą być opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykorzystujemy w bieżącej pracy możliwość prowadzenia videokonferencji (np. poprzez skype'a), jak również komunikacji elektronicznej w szerokim znaczeniu. Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy się do potrzeb Klienta. Rozliczenia odbywają się poprzez system szybkich płatności dotpay lub gotówką, w przypadku stałych obsług przelewem.

W przypadku osób, którym zależy na osobistym spotkaniu w Kancelarii, spotkania odbywają się po wcześniejszym mailowym lub telefonicznym umówieniu terminu.

 

Usługi

prawo bankowe i finansowe

- wsparcie prawne/opiniowanie umów kredytu (w tym kredytów walutowych), pożyczki, gwarancji itp.;

- reprezentowanie frankowiczów i innych kredytobiorców walutowych w procesach sądowych;

- problematyka zabezpieczeń wierzytelności bankowych, w tym hipoteka, zastaw, weksel itp.

- rachunki bankowe;

- dziedziczenie wierzytelności z rachunku bankowego;

- przetwarzanie danych przez BIK;

- pomoc w odzyskaniu środków wpłaconych do Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych

* nie prowadzę spraw przeciwko podmiotom z Grupy BNP Paribas

 

  prawo obrotu nieruchomościami

- wsparcie sprzedających i kupujących przy transakcjach sprzedaży/zakupu nieruchomości;

- badanie stanu prawnego nieruchomości

- przygotowywanie założeń umów sprzedaży nieruchomości

- opiniowanie umów deweloperskich

- wsparcie inwestorów w trakcie procesu budowlanego

- wsparcie nabywców przy transakcjach nabycia nieruchomości w postępowaniu komorniczym

- wsparcie prawne Wspólnot Mieszkaniowych

 

  prawo cywilne

- przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów

- analiza konkretnych stanów prawnych wraz z propozycją ich rozwiązania i wskazaniem istniejących zagrożeń

- sprawy spadkowe

   

  prawo gospodarcze i handlowe

- tworzenie i przekształcanie spółek prawa handlowego, zmiany umów spółek,

- zapisy zabezpieczające prawa wspólników i ich spadkobierców

- umowy sprzedaży udziałów w spółkach

- nabywanie i sprzedaż spółek

- wsparcie w bieżącej działalności przedsiębiorców, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

 

  prowadzenie spraw sądowych

- reprezentacja Klientów przed wszystkimi sądami, w tym przed Sądem Najwyższym

- przygotowywanie strategii procesowych

- przygotowywanie pism i wniosków w toku postępowania sądowego

 

 analizy typu legal due dilligance

- badanie stanu prawnego przedsiębiorstw – najczęściej jako etap poprzedzający nabycie przedsiębiorstwa (np. spółki z o.o.)

- badanie stanu prawnego nieruchomości – najczęściej jako etap poprzedzający nabycie nieruchomości na zlecenie kupującego

 

Nie udzielam porad w zakresie:

spraw rozwodowych, o opiekę nad dziećmi, podatkowych, celnych oraz karnych.

Konsultacja prawna w Kancelarii
Cena: 350 zł
Konsultacja prawna przez e-mail
Cena: 300 zł
Konsultacja prawna przez Skype'a
Cena: 300 zł

Kontakt

Formularz kontaktowy
 
Dane kontaktowe
Kancelaria Prawna A. Monkiewicz i Wspólnicy Sp. K.
Grzybowska 87
00-844 WarszawaNIP: 118-201-41-48

KRS: 0000341171

Rachunek bankowy: 22 2130 0004 2001 0502 1654 0001

Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
do góry