Usługi

prawo bankowe

- wsparcie prawne/opiniowanie umów kredytu (w tym kredytów walutowych), pożyczki, gwarancji itp.;

- reprezentowanie frankowiczów i innych kredytobiorców walutowych w procesach sądowych;

- problematyka zabezpieczeń wierzytelności bankowych, w tym hipoteka, zastaw, weksel itp.

- rachunki bankowe;

- dziedziczenie wierzytelności z rachunku bankowego;

- przetwarzanie danych przez BIK;

* nie prowadzę spraw przeciwko podmiotom z Grupy BNP Paribas

 

  prawo obrotu nieruchomościami

- wsparcie sprzedających i kupujących przy transakcjach sprzedaży/zakupu nieruchomości;

- badanie stanu prawnego nieruchomości

- przygotowywanie założeń umów sprzedaży nieruchomości

- opiniowanie umów deweloperskich

- wsparcie inwestorów w trakcie procesu budowlanego

- wsparcie nabywców przy transakcjach nabycia nieruchomości w postępowaniu komorniczym

- wsparcie prawne Wspólnot Mieszkaniowych

 

  prawo cywilne

- przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów

- analiza konkretnych stanów prawnych wraz z propozycją ich rozwiązania i wskazaniem istniejących zagrożeń

- sprawy spadkowe

   

  prawo gospodarcze i handlowe

- tworzenie i przekształcanie spółek prawa handlowego, zmiany umów spółek,

- zapisy zabezpieczające prawa wspólników i ich spadkobierców

- umowy sprzedaży udziałów w spółkach

- nabywanie i sprzedaż spółek

- wsparcie w bieżącej działalności przedsiębiorców, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

 

  prowadzenie spraw sądowych

- reprezentacja Klientów przed wszystkimi sądami, w tym przed Sądem Najwyższym

- przygotowywanie strategii procesowych

- przygotowywanie pism i wniosków w toku postępowania sądowego

 

 analizy typu legal due dilligance

- badanie stanu prawnego przedsiębiorstw – najczęściej jako etap poprzedzający nabycie przedsiębiorstwa (np. spółki z o.o.)

- badanie stanu prawnego nieruchomości – najczęściej jako etap poprzedzający nabycie nieruchomości na zlecenie kupującego

 

Nie udzielam porad w zakresie:

spraw rozwodowych, o opiekę nad dziećmi, podatkowych, celnych oraz karnych.


Konsultacja prawna w Kancelarii

Konsultacja prawna. Spotkanie osobiste. Płatność za konsultację w wysokości 250 zł odbywa się gotówką w Kancelarii.

Cena: 250 zł


Konsultacja prawna przez e-mail

W tym przypadku "rezerwacja wizyty" służy jedynie umożliwieniu płatności. Obsługa zapytania odbywa się poprzez e-mail bez osobistego kontaktu.

Proszę o przesłanie zapytania oraz skanu niezbędnych dokumentów na adres mailowy kancelaria@kancelaria-monkiewicz.pl

Po zapoznaniu się z dokumentami udzielę odpowiedzi w formie maila.

Podana cena 200 zł dotyczy konsultacji, w której czas poświęcony sprawie nie przekracza 30 min. W przypadku spraw bardziej skomplikowanych proszę przed płatnością o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Konsultacje mailowe nie obejmują:

spraw rozwodowych, o opiekę nad dziećmi, podatkowych, celnych oraz karnych.

Cena: 200 zł


do góry