Kredyty frankowe

Kredyty denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF, JPY, EUR i inne) są poważnym problemem zarówno ekonomicznym, jak i społecznym. Zmiana jaka dokonała się na przestrzeni ostatnich lat w orzecznictwie sądów pozwala na skuteczne reprezentowanie klientów w tzw. sprawach frankowych, w których w coraz większej ilości przypadków ustalana jest nieważność tych umów. Należy pamiętać o tym, iż wbrew powszechnej opinii z ochrony jaką dają przepisy prawa skorzystać mogą nie tylko konsumenci, ale również przedsiębiorcy i obie te kategorie podmiotów reprezentujemy w sporach z bankami.


Po pierwsze analiza umowy kredytu

Od tego trzeba zacząć. Nie każda umowa kredytu walutowego jest taka sama. Pierwszym krokiem jest zatem analiza umowy wraz z zawartymi aneksami. Pozwala ona na dokonanie oceny zawartej umowy pod kątem:

- jej zgodności z przepisami prawa bankowego i cywilnego,

- występowania klauzul niedozwolonych (abuzywnych),

-  innych nieprawidłowości (np. takich jak dopisywanie różnego rodzaju składek i innych należności do kapitału kredytu, co w praktyce mogło czynić go niespłacalnym, itp).

   Dopiero po zapoznaniu się z umową kredytu jesteśmy w stanie określić czy w danym przypadku istnieją nieprawidłowości pozwalające na wystąpienie w stosunku do banku z roszczeniami. Osoby zainteresowane prosimy o dokonanie rezerwacji "konsultacji prawnej poprzez e-mail" (zakładka rezerwacje online) oraz przesłanie mailem umowy kredytu wraz z aneksami oraz regulaminem.  Po zapoznaniu się z treścią umowy poinformujemy o ustalonych nieprawidłowościach i zaproponujemy dalszy tok postępowania.

do góry