Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Zakup certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Fundusze Inwestycyjne Zamknięte tzw. FIZ-y często oferowany był jako bezpieczny, pewny i zarezerwowany jedynie dla najlepszych klientów (ekskluzywny) sposób na zainwestowanie i pomnożenie pieniędzy. Często bezpieczeństwo takiej inwestycji porównywane było z założeniem lokaty, jednakże zyski z certyfikatów miały być nieporównywalnie większe. W bardzo wielu przypadkach okazało się, iż Fundusze nie generują obiecanych zysków, co gorsze zaś ich sytuacja finansowa jest słaba, a możliwość wyjścia z inwestycji na skutek ogromnych redukcji wykupu praktycznie nie istnieje.

W takich właśnie sytuacjach jak wyżej pomagamy naszym Klientom odzyskać zainwestowane pieniądze. Reprezentujemy Klientów przed Funduszami, Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych, dystrybutorami certyfikatów, którymi przeważnie są banki oraz oczywiście przed sądami. 


Po pierwsze analiza dokumentów...

W szczytowym okresie funkcjonowało w Polsce ok 800 FIZ-ów. Mimo, iż są one prowadzone przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, które w swym portfelu posiadać mogą nawet po kilkadziesiąt FIZ-ów, to każdy z Funduszy charakteryzuje się inną specyfiką, w inny sposób oferował swoje certyfikaty, inaczej argumentuje wprowadzoną redukcję wykupu, inna może być również jego sytuacja prawna.

Sprawy dot. FIZ-ów są skomplikowane pod względem prawnym i dopiero po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi dokonanego przez Państwa zakupu certyfikatów jesteśmy w stanie określić jakiego rodzaju nieprawidłowości miały miejsce przy zakupie oraz w okresie późniejszym. Po dokonaniu takiej analizy będziemy mogli określić Państwa sytuację prawną, a także zaproponować konkretne działania w stosunku do Funduszu, ewentualnie innych podmiotów ponoszących odpowiedzialność.

Osoby zainteresowane prosimy o dokonanie rezerwacji "konsultacji prawnej FIZ" (zakładka rezerwacje online) oraz przesłanie mailem:

- imienna propozycja nabycia certyfikatów inwestycyjnych,

-zapis na certyfikaty inwestycyjne,

- warunki emisji,

- statut FIZ ze zmianami,

- sprawozdanie Funduszu za ostatni rok,

- korespondencję z Funduszem, jeśli taka była prowadzona (w tym zawiadomienie o redukcjach, niezrealizowane zlecenia wykupu itp)

  Po zapoznaniu się z dokumentami poinformujemy o ustalonych nieprawidłowościach i zaproponujemy dalszy tok postępowania.

 

do góry